STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97261 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
20/04/2021

97262 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

97263 Thiết bị luyện tập cơ sàn chậu. Phụ kiện: Đầu cảm biến điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0048-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

97264 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM 1804/2023 Còn hiệu lực
04/05/2023

97265 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM 050523/KQPL-DMC Còn hiệu lực
21/09/2023

97266 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3110-Hi5-MD Biceps / Triceps TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

97267 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3125-Hi5-MD Dip / Shrug TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

97268 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3320-Hi5-MD Back Extension TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

97269 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST5340-Hi5-MD Twist Rehab TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

97270 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng STE3110-Hi5-MD Biceps / Triceps TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021