STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97881 Ống thông (catheter) niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00022-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/03/2020

97882 Ống thông (Catheter) tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 03-2401/PL-IDSHN Còn hiệu lực
12/01/2024

97883 Ống thông (catheter) tiêu huyết khối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 486/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

97884 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 06.03-1/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
07/06/2020

97885 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 07.20/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
21/06/2021

97886 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-2/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
17/04/2020

97887 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 06.29/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KITEK Đã thu hồi
29/06/2020

97888 Ống thông (Catheter) trợ giúp can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 017.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
01/12/2020

97889 Ống thông (Catheter) trợ giúp can thiệp các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL16/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019

97890 Ống thông (catheter) trợ giúp can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019