STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98261 Ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 36-2023/PL-PT Đã thu hồi
24/03/2023

98262 Ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 92-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/06/2023

98263 Ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 108-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/06/2023

98264 Ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0140/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/06/2021

98265 Ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0478/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

98266 Ống thông can thiệp mạch máu ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0140-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
15/04/2024

98267 Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1180-1PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

98268 Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh (tên tiếng Anh: ASAHI FUBUKI Neurovascular Guide Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
29/07/2021

98269 Ống thông can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 21-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
22/09/2023

98270 Ống thông can thiệp mạch ngoại biên đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM 012/2023/Oscar/BIO VN Còn hiệu lực
08/11/2023