STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98371 Ống thông foley Rusch SOFTSIMPLASTIC Foley Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-021b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

98372 Ống thông folley TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2695 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

98373 Ống thông gây tê ngoài màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020

98374 Ống thông gây tê ngoài màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH Y TẾ NGUYÊN CHÂU 03-1408/NC-PL-2023 Còn hiệu lực
14/08/2023

98375 Ống thông gây tê ngoài màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 150/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

98376 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt sống cổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020

98377 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt thắt lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020

98378 Ống thông giảm đau ngoài màng cứng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0204.4/MED/BPL Còn hiệu lực
28/06/2024

98379 Ống thông giãn bóng đường hô hấp CRE Pulmonary Balloon Dilatation Catheter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0227PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Boston Scientific Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2020

98380 Ống thông giãn nở mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019