STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99731 Ống đặt nội khí quản lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018633 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
23/10/2019

99732 Ống đặt nội khí quản PVC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

99733 Ống đặt nội khí quản PVC có dây xoắn lò xo (bóng cuff), kích cỡ 3.5-8.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

99734 Ống đặt nội khí quản (có bóng / không bóng) các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 14.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
22/07/2020

99735 Ống đặt nội khí quản (Disposable Endotracheal Tube) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2020

99736 Ống đặt nội khí quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

99737 Ống đặt nội khí quản các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 04/2022/BYT-CCHNPL Đã thu hồi
28/03/2022

99738 Ống đặt nội khí quản các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 08/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
07/04/2023

99739 Ống đặt nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 441/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
15/06/2020

99740 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191568 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019