STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99741 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 039-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV TTBYT Huỳnh Duy Còn hiệu lực
08/07/2019

99742 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 664/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
17/01/2020

99743 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021

99744 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Đã thu hồi
19/10/2019

99745 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681_CL-PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
08/07/2021

99746 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681S CL19/8/19 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
12/07/2021

99747 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681SS CL19/8/19 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
19/07/2021

99748 Ống đặt nội khí quản có bóng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
04/05/2023

99749 Ống đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

99750 Ống đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021