STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99881 Panspray TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0042PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

99882 PANTOCREAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0080PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

99883 Paper SMS 90cm x 90cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

99884 Paracentesis Knives TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1601-8/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
04/02/2020

99885 PartoSure Test - Bộ kit xét nghiệm định tính PAMG-1, đánh giá nguy cơ sinh non TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TYTMED 002/KQPL-TYTMED Còn hiệu lực
17/07/2023

99886 PAS (Postural Analysis System) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1610/MERAT-2019 Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Đã thu hồi
18/10/2019

99887 Paste làm sạch bề mặt răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191084 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2019

99888 Paste làm sạch bề mặt răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180362 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
04/01/2022

99889 Paste làm sạch bề mặt răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 082022 Còn hiệu lực
04/01/2024

99890 PASTE LÀM SẠCH BỀ MẶT RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 01-052024/PL-NCV Còn hiệu lực
13/06/2024