STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99891 Paste làm sạch, bảo vệ, tái tạo men răng chuyên dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190404-1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
30/08/2019

99892 Paste đánh bóng hàm giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

99893 Paste đánh bóng hàm giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

99894 Paste, Gel dẫn truyền TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
29/11/2019

99895 Paste, Gel dẫn truyền TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
29/11/2019

99896 Paste, Gel dẫn truyền TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI 01.23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

99897 Paste, Gel dẫn truyền TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI 01.23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

99898 Pasteur Pipette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 2211/VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

99899 PATIENT MONITOR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 003-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế YK Việt Còn hiệu lực
14/10/2019

99900 PBS 1X TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023