STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99901 PCN CATHETER TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 80/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
05/10/2021

99902 Peepvan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO 29022024PV Còn hiệu lực
29/02/2024

99903 PeliControl TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0416PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
31/07/2020

99904 Pen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
23/08/2019

99905 Pen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT,... Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019

99906 Pen (kềm kẹp)/ Plier (Forcept) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Quốc Tế Khang Bảo Còn hiệu lực
16/08/2019

99907 PEN 12.5CM CÁN VÀNG (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

99908 PEN 14CM CÁN VÀNG (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

99909 Pen Injector ( Bút tiêm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 207/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Còn hiệu lực
21/05/2020

99910 Pen kẹp kim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MANZOKU JV 01/2023/PLTTBYT-JV Còn hiệu lực
02/01/2024