STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99941 Phần mềm dùng cho máy X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01280717 Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
06/08/2019

99942 Phần mềm dùng cho máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-814/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

99943 Phần mềm dùng cho máy định danh vi khuẩn nhanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 34-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

99944 Phần mềm dùng cho máy định danh vi khuẩn nhanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

99945 Phần mềm dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 129/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Hải Khoa Còn hiệu lực
17/04/2020

99946 Phần mềm Eeva kèm phụ kiện Eeva license TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3091PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
12/03/2020

99947 Phần mềm Eeva kèm phụ kiện Eeva license TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3091-1S25/11/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
11/06/2021

99948 Phần mềm Geri Connect & Geri Assess (Geri Connect & Assess),bao gồm phụ kiện Geri Assess License trong phụ lục 1 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2915-1S21/08/2019 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
11/06/2021

99949 Phần mềm Geri Connect&Geri Assess TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2915 CL PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
20/12/2019

99950 Phần mềm ghi chép phân tích điện tim và huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019306/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/12/2023