STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99951 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 347/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

99952 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

99953 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

99954 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

99955 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

99956 Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0339/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
22/12/2021

99957 Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021013/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Còn hiệu lực
11/10/2021

99958 Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán viêm khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-11/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

99959 Phần mềm hỗ trợ phẫu thuật cắm Implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/171022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
19/10/2022

99960 Phần mềm hỗ trợ đăng kí danh sách bệnh nhân từ xa cài trong máy sử dụng cho Hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang FDR D-EVO TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 34/170000001/PCPBL-BYT Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019