STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99971 PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETRAD 01/22/TTBYT-VIETRAD Còn hiệu lực
24/10/2022

99972 Phần mềm PACS dùng trong y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 306-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH TTBYT Quốc Tế Còn hiệu lực
06/04/2020

99973 Phần mềm phân tích hình ảnh, chẩn đoán loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0043/THUYAN Còn hiệu lực
09/03/2023

99974 Phần mềm phân tích mật độ xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-12/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

99975 Phần mềm phân tích tim-phổi vi tính và gắng sức TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200076 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/03/2020

99976 Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01/2023/Rapid Còn hiệu lực
13/12/2023

99977 Phần mềm phân tích và xử lý hình ảnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01/2024/Rapid Còn hiệu lực
16/06/2024

99978 Phần mềm phân tích xạ hình tưới máu cơ tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-01/QT-KQPL Còn hiệu lực
15/01/2024

99979 Phần mềm phục hình răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/04/2022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

99980 Phần mềm quản lý lưu trữ hình ảnh y khoa và truyền thông TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 447 /170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020