STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2081 Băng gạc siêu thấm hút dịch tiết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 990/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/10/2021

2082 Băng gạc silicone mềm hỗ trợ lành vết thương nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 431/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2083 Băng gạc sợi bạc, tạo gel, thấm hút TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 09-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
25/07/2022

2084 Băng gạc sợi, tạo gel, thấm hút TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
22/07/2022

2085 Băng gạc thấm hút dịch tiết và giảm tải lực tỳ đè TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 432/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2086 băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2087 Băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2088 Băng gạc tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 42/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

2089 Băng gạc tiệt trùng Amethyst TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 915/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

2090 Băng gạc tiệt trùng Amethyst TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 415-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2021

2091 Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2092 Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL01/08/2022 Còn hiệu lực
02/08/2022

2093 Băng gạc vết thương Algisite M TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 434/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/06/2020

2094 Băng gạc vết thương BACTIGRAS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 103/SNI/0520 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
27/05/2020

2095 Băng gạc vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 929 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2096 Băng Gạc Vô Trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 341/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2097 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA YCV-220607 Còn hiệu lực
09/06/2022

2098 Băng gạc vô trùng dùng cho các vết bỏng và vết thương bề mặt TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

2099 Băng gạc vô trùng không tẩm thuốc dùng trong y tế (các kích cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 75/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

2100 Băng gạc vô trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 238/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022