STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2361 Băng hỗ trợ làm lành vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003e/170000073/ PCBPL-BYT (cty Young Chemical Vina) CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
29/10/2020

2362 Băng hút dịch khử mùi tiệt khuẩn Vliwatikv Ag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2363 Băng hút dịch khử mùi tiệt khuẩn Vliwatikv Ag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2364 Băng Hydrocolloid TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 395/170000035/PCBPL-BYT VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
22/07/2020

2365 Băng hydrocolloid Suprasorb H TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2366 Băng hydrocolloid vô trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 67/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
06/12/2022

2367 Băng hydrocolloid vô trùng siêu mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 337/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

2368 Băng hydrocolloid vô trùng siêu mỏng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

2369 Băng Hydromed TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
18/09/2019

2370 băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2371 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Liworldco Còn hiệu lực
15/08/2019

2372 BĂNG KEO CÁ NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0076-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
22/11/2019

2373 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 037-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
16/03/2020

2374 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 23-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam Còn hiệu lực
22/05/2020

2375 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 52-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam Còn hiệu lực
09/07/2020

2376 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 55-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2020

2377 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2020

2378 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2379 BĂNG KEO CÁ NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM PATAYA (VIỆT NAM) 01/2022/PATAYA-TTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022

2380 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023