STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2381 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 052023/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2023

2382 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 12.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2383 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 754-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

2384 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 22.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
26/09/2023

2385 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI 01-2023/VBPL/HNM Còn hiệu lực
24/11/2023

2386 Băng keo cá nhân ACE BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2387 Băng keo cá nhân cầm máu ADFLEX-SI INJECTION TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC002c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2388 Băng keo cá nhân KIDS AQUA FRESH BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2389 Băng keo cá nhân (Blue strips) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0411/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP VIỆT CƯỜNG Còn hiệu lực
04/11/2019

2390 Băng keo cá nhân ACE BAND-S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2391 BĂNG KEO CÁ NHÂN AN PHÚ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0029-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
02/03/2021

2392 Băng keo cá nhân AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2393 Băng keo cá nhân các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 007-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Còn hiệu lực
17/08/2019

2394 Băng keo cá nhân dạng cuộn TRAUMA – SM BANDAGE TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3694-1S3/3/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
03/11/2021

2395 Băng keo cá nhân FIX BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2396 Băng keo cá nhân FRESH COOL PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2397 Băng keo cá nhân ICE GEL BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2398 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2399 Băng keo cá nhân không thấm nước AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2400 Băng keo cá nhân loại vải ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019