STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2421 Băng keo chỉ thị tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

2422 Băng keo chỉ thị tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

2423 Băng keo chỉ thị tiệt trùng phương pháp Steam/EO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.09/2022/GVN Còn hiệu lực
03/10/2022

2424 Băng keo chỉ thị tiệt trùng Plasma TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

2425 Băng keo chỉ thị tiệt trùng Plasma TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

2426 Băng keo có chỉ thị hấp ướt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 07/87-190000010/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

2427 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020509/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

2428 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1132/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021

2429 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-612-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
01/07/2019

2430 Băng keo có gạc vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2431 Băng keo có gạc vô trùng các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

2432 Băng keo có gạc vô trùng Curapor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2433 Băng keo có gạc vô trùng trong suốt Curapor transparent TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2434 Băng keo cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1517/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

2435 Băng keo cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2436 Băng keo cố định kim luồn WOUND-IV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2437 băng keo cố định trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2438 Băng keo cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2439 Băng keo cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 012023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

2440 Băng keo cuộn AQUA ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019