STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2481 Băng keo giấy y tế MICROPORE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 437 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2482 Băng keo giấy y tế Nexcare 3M™ Nexcare™ Gentle Paper Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190422.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2019

2483 Băng keo hai mặt y tế (OP-Tape) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0040-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

2484 Băng keo hỗ trợ làm lành vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003e/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2485 Băng keo hỗ trợ làm lành vết thương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2734 PL Công Ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
23/12/2019

2486 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018221 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/06/2019

2487 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2488 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VD002a/170000073/ PCBPL-BYT (cty Vinh Đức) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2019

2489 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018627 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/10/2019

2490 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019364/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
31/10/2019

2491 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018534 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/12/2019

2492 Băng keo lụa TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 06/0801/MERAT-2020 VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh, Còn hiệu lực
08/01/2020

2493 Băng keo lụa TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 006/0801/MERAT-2020 VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
13/03/2020

2494 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 34/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Còn hiệu lực
15/05/2020

2495 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 031/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Argo Business Co., Ltd tại Tp. HCM Còn hiệu lực
18/05/2021

2496 Băng Keo Lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
08/10/2021

2497 Băng Keo Lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
08/10/2021

2498 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2532/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
15/12/2021

2499 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2500 Băng Keo Lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 15/09-AL Còn hiệu lực
10/03/2023