STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2501 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT 03/TLP-BPL Còn hiệu lực
23/03/2023

2502 băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 300323-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2023

2503 Băng keo lụa TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
25/05/2023

2504 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 06/2023/02062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

2505 Băng keo lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 1692 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

2506 Băng keo lụa TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28/2022/HCP-PL Đã thu hồi
05/12/2022

2507 Băng keo lụa 1.25cm x 5m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1974/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
22/01/2021

2508 Băng keo lụa 2.5cm x 5m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC 01/2021/VĐ-PL Còn hiệu lực
29/11/2023

2509 Băng Keo Lụa Có Độ Dính Cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI LO PHA 01/2023/MILOPHA-TTBYT Còn hiệu lực
13/09/2023

2510 Băng keo lụa Fixo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN Số: 1611/2022/PCBPL-NN Còn hiệu lực
22/11/2022

2511 Băng keo lụa phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 21.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2512 Băng keo lụa phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL03/08/2022 Còn hiệu lực
02/08/2022

2513 Băng keo lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1253/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Còn hiệu lực
07/10/2020

2514 Băng keo lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 68/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Còn hiệu lực
26/02/2021

2515 Băng keo lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 111/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Còn hiệu lực
26/02/2021

2516 Băng keo lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 45/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

2517 Băng keo lụa Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 01/BPL/2022 Còn hiệu lực
10/03/2023

2518 Băng keo lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

2519 Băng keo lụa y tế Vchanselab TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1645/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Còn hiệu lực
18/11/2020

2520 Băng keo lụa y tế DURAPORE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 435 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019