STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2601 Băng silicone dán sẹo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 27.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
11/10/2023

2602 Băng sơ cứu TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 392-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

2603 Băng sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 09/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
23/05/2023

2604 Băng sơ cứu trong suốt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 393-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

2605 Băng sơ cứu trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 10/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
23/05/2023

2606 Băng sơ cứu trong suốt (Transparent First Aid Band) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 03/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
26/09/2022

2607 Băng Stockinette TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 306-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2608 Băng tẩm paraffin vô trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 347/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2609 Băng thấm hút dịch vết thương, không gel TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/20 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Đã thu hồi
19/03/2020

2610 Băng thể thao Tên thương mại: Alpheta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 758/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

2611 Bảng theo dõi và điều khiển áp suất, lưu lượng khí (Hộp van khu vực) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 287/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
14/10/2020

2612 Bảng thị lực LCD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

2613 Băng thử nghiệm nhanh sốt xuất huyết NS1 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

2614 Băng thử nhanh vi rút Chlamydia TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

2615 Bảng thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 37/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

2616 Bảng thử thị lực TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Còn hiệu lực
01/07/2019

2617 Bảng thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 69/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

2618 Bảng thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 116/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

2619 Bảng thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 10/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
10/11/2022

2620 Bảng thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 66/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023