STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2641 Băng thun 3 móc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 34/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Còn hiệu lực
15/05/2020

2642 Băng thun 3 móc (10cm x 4.5m) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC 01/2021/VĐ-PL Còn hiệu lực
29/11/2023

2643 Băng thun các cỡ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 61.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
23/12/2019

2644 Băng thun các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 1511/HS-23/XNK-CT Còn hiệu lực
15/11/2023

2645 BĂNG THUN CỔ CHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

2646 Băng thun có gặc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV HBDB DRAGON-PLA/2023 Còn hiệu lực
26/07/2023

2647 Băng thun co giãn các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG NK/PL/TTBYT/01 Còn hiệu lực
16/07/2022

2648 Băng thun có keo cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 230829-YCV Còn hiệu lực
30/08/2023

2649 BĂNG THUN CỔ TAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

2650 Băng Thun Cố Định Tự Dính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 333/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2651 Băng thun Conforming TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2652 Băng thun cuộn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 49/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

2653 Băng thun cuộn các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 77/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
09/06/2019

2654 Băng thun cuộn các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED 001/WM.23 Còn hiệu lực
07/03/2023

2655 Băng thun cuộn tự dính y tế COBAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 433 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2656 Băng thun cuộn tự dính y tế COBAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 434 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Băng thun cuộn tự dính y tế COBAN Còn hiệu lực
05/11/2019

2657 Băng thun cuộn tự dính y tế Coban™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200309.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

2658 Băng thun Elastic TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 306-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2659 Băng thun ép vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

2660 Băng thun Eurotape TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 344-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
28/06/2019