STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2721 Băng vết thương Betaplast Silver TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 10-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Còn hiệu lực
28/06/2019

2722 Băng vết thương Betaplast Silver TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 17-2018/ 170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Còn hiệu lực
01/07/2019

2723 Băng vết thương Betaplast Silver TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 071-DA/ 170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
20/08/2019

2724 Băng vết thương Betaplast Silver TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 053-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020

2725 Băng vết thương Betaplast Silver TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 091-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/Chi Nhánh Công Ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
17/08/2021

2726 Băng vết thương các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210925-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
29/10/2021

2727 Băng vết thương các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210925-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
17/12/2021

2728 Băng vết thương các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210925-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
29/10/2021

2729 Băng vết thương có viền loại xốp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 23.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2730 Băng vết thương có viền loại xốp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL05/08/2022 Còn hiệu lực
19/08/2022

2731 Băng vết thương cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 193/170000116/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/10/2019

2732 Băng vết thương cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 193/170000116/ PCBPL-BYT.... Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
08/10/2019

2733 Băng vết thương dạng gel TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 277-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thế Giới Gen Còn hiệu lực
19/07/2019

2734 Băng vết thương dạng gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210299 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN Còn hiệu lực
18/05/2021

2735 Băng vết thương dạng gel TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2022-06/QT-KQPL Còn hiệu lực
15/12/2022

2736 Băng vết thương dạng xịt chống nước OPSITE SPRAY của SMITH & NEPHEW TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019082/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LIMITED TẠI TP HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
12/02/2020

2737 Băng vết thương hậu phẫu trong suốt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 02/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2738 Băng vết thương không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 25.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2739 Băng vết thương không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL07/08/2022 Còn hiệu lực
19/08/2022

2740 Băng vết thương không viền loại xốp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 24.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020