STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2781 Băng y tế cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2782 Băng y tế co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2783 Băng y tế cuộn trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2784 Băng y tế dành cho da nhạy cảm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 339/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2785 Băng y tế giấy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2786 Băng y tế I.V TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2787 Băng y tế I.V TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2788 Băng y tế lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2789 Băng y tế trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2790 Băng y tế trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2791 Băng y tế trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2792 Băng y tế vải cotton TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2793 Băng y tế vô trùng trong suốt có gel chlohexidine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 538 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

2794 Băng y tế đa năng dạng lỏng tạo xốp Polyurethane TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-90/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2023

2795 Băng y tế đa năng dạng lỏng tạo xốp Polyurethane TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-1919/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

2796 Băng đai hỗ trợ vận động Futuro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191590 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2797 Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ hở TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

2798 Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt nối thẳng mổ mở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1105/2023/CV/HSI Còn hiệu lực
08/11/2023

2799 Băng đạn dùng cho dụng cụ ghim cắt thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1105/2023/CV/HSI Còn hiệu lực
08/11/2023

2800 Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt thẳng nội soi TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 03/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
09/06/2023