STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
301 (Họ) Giá đỡ nội mạch ( Stent) thay đổi dòng chảy mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 05/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đang lưu hành
10/09/2019

302 (Họ) Gương khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 33/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

303 (Họ) Hệ thống máy tạo bọt khí (phụ kiện kèm theo) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 3821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Đang lưu hành
28/07/2021

304 (Họ) Hệ thống ống thông mũi (phụ kiện kèm theo) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 3621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Đang lưu hành
27/07/2021

305 (Họ) Hệ thống ống thông mũi (phụ kiện kèm theo) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 3721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIỆT NAM Đang lưu hành
27/07/2021

306 (Họ) Hệ thống tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 4821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM Đang lưu hành
28/07/2021

307 (Họ) Hộp hấp và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 85/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đang lưu hành
26/06/2019

308 (Họ) Hộp hấp và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 83/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đang lưu hành
26/06/2019

309 (Họ) hộp hấp và phụ kiện bảo quản dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 34A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

310 (Họ) Hộp hấp và phụ kiện bảo quản dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 86/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đang lưu hành
04/07/2019

311 (Họ) Hộp hấp và phụ kiện dùng trong phẫu thuật lắp đặt nẹp vít cố định cột sống ngực thắt lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 88/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đang lưu hành
26/06/2019

312 (Họ) Kéo phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 36/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

313 (Họ) Kéo phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 774/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Đang lưu hành
13/08/2020

314 (HỌ) Kẹp mang kim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 37A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

315 (Họ) Kẹp nối mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 38/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

316 (Họ) Kẹp sản khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 39/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

317 (Họ) Khay chỉnh nha trong suốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 161.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Đang lưu hành
03/06/2021

318 (Họ) khóa ba chạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 106PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Đang lưu hành
09/01/2021

319 (Họ) Khung kéo liên tục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 41/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

320 (Họ) Kìm cắt, gặm tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 42A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019