STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79421 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 11/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022

79422 Máy điện cơ (Máy ghi điện cơ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1448/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
16/10/2020

79423 Máy điện cơ vi tính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 11NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
12/11/2021

79424 Máy điện cơ vi tính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 02YS-NKC Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
16/12/2021

79425 Máy điện di TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 69PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

79426 Máy điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191318 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

79427 Máy điện di TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3754 PL-TTDV Công ty TNHH Công nghệ cao 3D Việt Nam Còn hiệu lực
06/06/2021

79428 Máy điện di Multi-Cool cùng phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 450- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Erada Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2020

79429 Máy điện di chăm sóc da kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1761/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Còn hiệu lực
12/11/2020

79430 Máy điện di mao quản TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 350.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2021

79431 Máy điện di tại giường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 03.23/Hemex/Bio Còn hiệu lực
13/10/2023

79432 Máy điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 20/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

79433 Máy điện giải kèm hóa chất và phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2523 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
24/06/2019

79434 Máy điện kết hợp siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200527 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020

79435 Máy điện kết hợp siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210080 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/02/2021

79436 Máy điện kết hợp siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL10 Còn hiệu lực
20/01/2022

79437 Máy điện kết hợp siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL11 Còn hiệu lực
22/09/2023

79438 Máy điện kết hợp từ trường trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL13 Còn hiệu lực
29/06/2022

79439 Máy điện não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 032017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
05/06/2019

79440 Máy điện não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0320117MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019