STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79421 Ống chống cắn lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
28/02/2023

79422 Ống chữ T nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023

79423 Ống chữ T nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

79424 Ống chữ Y nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023

79425 Ống chữ Y nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

79426 Ống chứa hóa chất dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 309/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

79427 Ống chứa kháng thể khô hỗ trợ chẩn đoán lơ xe mi cấp dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191056 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
09/12/2019

79428 Ống chứa máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VCB001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VINCIBIO Còn hiệu lực
01/07/2019

79429 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190132.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Còn hiệu lực
23/08/2019

79430 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-98/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

79431 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-149/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/02/2020

79432 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
03/02/2020

79433 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 212/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

79434 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CONG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT SƠN ANH 2022_01/PCBPL Còn hiệu lực
15/11/2022

79435 Ống chứa mẫu dùng cho hệ thống máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3542 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SUNMED Còn hiệu lực
10/12/2020

79436 Ống chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 014-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật An Sinh Còn hiệu lực
12/02/2020

79437 Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 02/2022/TT-PL Còn hiệu lực
08/06/2022

79438 Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 01/2023/TT-PL Đã thu hồi
10/02/2023

79439 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-811/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/11/2019

79440 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-812/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019