STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79661 Máy điều trị laser công suất thấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2255/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
01/11/2021

79662 Máy Điều Trị Laser Tần Số Thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2191/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

79663 Máy điều trị ly giải mỡ RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 420 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

79664 Máy điều trị mắt bằng laser quang đông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-29/TA-BPL Còn hiệu lực
08/09/2022

79665 Máy điều trị mắt bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2204-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
04/05/2022

79666 Máy điều trị mắt bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-4/TA-BPL Còn hiệu lực
12/08/2022

79667 Máy điều trị mắt bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 23-3/TA-BPL Còn hiệu lực
03/08/2023

79668 Máy điều trị mắt bằng điện cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 535/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM SUCS Còn hiệu lực
30/09/2021

79669 Máy điều trị mụn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 01/2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
01/11/2023

79670 Máy điều trị mụn TheraClear TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1371/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED Còn hiệu lực
25/09/2020

79671 Máy điều trị nám sắc tố TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0451-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

79672 Máy điều trị nám sắc tố bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 06/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
07/08/2022

79673 Máy điều trị nám tàn nhang. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1995/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

79674 Máy điều trị nâng cơ, giảm mỡ toàn thân bằng công nghệ HIFU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 319/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
29/05/2020

79675 Máy điều trị nha khoa bằng Laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 018/VJS-PL Còn hiệu lực
13/09/2022

79676 Máy điều trị nha khoa bằng Laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 018/VJS-PL Còn hiệu lực
13/09/2022

79677 Máy điều trị nha khoa bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 236/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

79678 Máy điều trị nha khoa bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 236/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

79679 Máy điều trị nhiệt lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79680 Máy điều trị nhiệt lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020