STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79981 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79982 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79983 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79984 Silicon nối lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2344/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79985 Silicon nối lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2344/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79986 Silicon treo mí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2342/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79987 Silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191548 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/03/2020

79988 Silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200395 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
17/07/2020

79989 Silicone Lấy Dấu Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210871/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

79990 Silicone Prosthetic glove (Long)/ Găng tay silicon (dài) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-003/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

79991 SILICONE TUBESILICONE TUBE 10x14 mm - 2 mm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 161.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
04/06/2020

79992 Silistab Genu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-11 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

79993 Silistab Genu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-11 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

79994 Sillicone Polishers-RA + Metal Polishers-RA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

79995 Simple oxygen mask ( Mặt nạ thở oxy) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 84/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
06/02/2020

79996 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 27032018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
04/06/2019

79997 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 02/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

79998 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 02/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

79999 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02BL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

80000 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019