STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80001 Máy điều trị đục bao sau (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018430 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

80002 Máy điều trị nám TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED0618/ CÔNG TY TNHH DEVICEKOREA Còn hiệu lực
16/10/2019

80003 Máy định danh vi khuẩn, vi rút TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018923 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
26/02/2020

80004 Máy định danh vi khuẩn, virút TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181117 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
30/06/2020

80005 Máy định danh vi khuẩn, virút TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181118 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
30/06/2020

80006 Máy định danh nhanh khối phổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190965 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/11/2019

80007 Máy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn, vi nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210255 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
23/04/2021

80008 Máy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn, vi nấm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

80009 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 66/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/03/2023

80010 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 188/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

80011 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 203/2023/NP-PL Còn hiệu lực
03/10/2023

80012 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/BDDS-2019/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
05/03/2020

80013 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 38-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

80014 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-007/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

80015 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 0122/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
20/01/2022

80016 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80017 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80018 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80019 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80020 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 20220831/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
31/08/2022