STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80201 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 203/2023/NP-PL Còn hiệu lực
03/10/2023

80202 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/BDDS-2019/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
05/03/2020

80203 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 38-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

80204 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-007/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

80205 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 0122/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
20/01/2022

80206 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80207 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80208 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80209 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

80210 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 20220831/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
31/08/2022

80211 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 20220912/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
19/04/2023

80212 Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210672-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/08/2021

80213 Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0317PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/06/2020

80214 Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20221214-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
15/12/2022

80215 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 2102PL/MEDAZ-RICHEN/2022 Còn hiệu lực
23/02/2022

80216 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 02-2006PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
20/06/2023

80217 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 03-2006PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
20/06/2023

80218 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1108PL/2022/MEDAZ Đã thu hồi
12/10/2022

80219 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 04 ĐCPL-VX/200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
28/11/2020

80220 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 04PL-VX/200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
30/07/2020