STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80281 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 919/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
11/06/2021

80282 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 57/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
07/07/2021

80283 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2156/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
07/10/2021

80284 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0414PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
14/12/2021

80285 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0399/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
25/12/2021

80286 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Còn hiệu lực
11/01/2022

80287 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 260322/MDRAY-HN Còn hiệu lực
26/03/2022

80288 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 01-2022/PCBPL-BYT –THIÊN HÀ Còn hiệu lực
13/04/2022

80289 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090522MDRAYMAYSH/HN Còn hiệu lực
09/05/2022

80290 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VAVIM 01C/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
09/06/2022

80291 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-FIT-SD-2022 Còn hiệu lực
18/06/2022

80292 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 05/22/PL-VT Còn hiệu lực
01/07/2022

80293 Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y 01/PL/VIETY Còn hiệu lực
07/07/2022

80294 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 08/22/PL-VT Còn hiệu lực
07/11/2022

80295 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 1011/2022/DC Còn hiệu lực
21/11/2022

80296 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 11/2022PL-TP Còn hiệu lực
02/03/2023

80297 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0486PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2023

80298 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 24-1-1CL26/6/17 PL-TTDV Còn hiệu lực
10/05/2023

80299 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 24-1-2 CL26/6/17 PL-TTDV Còn hiệu lực
10/05/2023

80300 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0004-0923/HQ-ZYMSH Còn hiệu lực
21/09/2023