STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80281 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021066B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG Còn hiệu lực
16/04/2021

80282 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

80283 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

80284 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021

80285 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021

80286 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/CTZ-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
13/11/2021

80287 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 03/ 2022-CTZ/TA-PL Còn hiệu lực
17/01/2022

80288 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 01/ 2022-CTZ/TA-PL Còn hiệu lực
02/03/2022

80289 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021659H/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

80290 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 04-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
18/05/2022

80291 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02/2022/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
08/06/2022

80292 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 311/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
28/07/2022

80293 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0477/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/11/2022

80294 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0477/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/11/2022

80295 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0043B/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
21/02/2023

80296 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2205/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
22/05/2023

80297 MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 339B /2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
16/06/2023

80298 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay (Upper arm electronic blood pressure monitor) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA Còn hiệu lực
06/10/2021

80299 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay nhãn hiệu TANAKA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA 01/2022/Maika Còn hiệu lực
01/03/2022

80300 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay nhãn hiệu TANAKA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA 01/2022/Maika Đã thu hồi
17/02/2022