STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80361 Máy đo chức năng hô hấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 69/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

80362 Máy đo chức năng hô hấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 27/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/09/2022

80363 Máy đo chức năng thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 220-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

80364 Máy đo chức năng vòi nhĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0011-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/10/2019

80365 Máy đo chức năng vòi nhĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 07/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

80366 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc (kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018437 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

80367 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

80368 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

80369 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

80370 Máy đo công suất thủy tinh thể. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2022-1-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

80371 Máy đo công suất thủy tinh thể. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 8-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

80372 MÁY ĐO CUNG LƯỢNG TIM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 61/2022/CV-AN Còn hiệu lực
21/07/2022

80373 Máy đo cung lượng tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 04.2022PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
02/11/2022

80374 Máy đo dấu hiệu sinh tồn TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 080922-04/PL-NPCHN/GZ130P-140P Còn hiệu lực
08/09/2022

80375 Máy đo dộ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0202/PCBPL-GB Còn hiệu lực
27/10/2023

80376 Máy đo dung tích phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181267-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

80377 Máy đo EtCO2 và SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/031 Còn hiệu lực
10/10/2022

80378 Máy đo EtCO2 và SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/031 Đã thu hồi
18/03/2022

80379 Máy Đo Gắng Sức Tim Phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 913/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Còn hiệu lực
29/07/2020

80380 Máy đo hô hấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-162/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
06/03/2020