STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80381 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1854/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC Còn hiệu lực
02/09/2021

80382 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1879/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/09/2021

80383 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0254/200000039/PCBPL-BYT Máy đo huyết áp điện tử Còn hiệu lực
17/09/2021

80384 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2088/2021/180000028/PCBPL-BYT Ông KATO TSUYOSHI Còn hiệu lực
27/09/2021

80385 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Còn hiệu lực
01/10/2021

80386 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/CTZ-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
13/11/2021

80387 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2278/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI Còn hiệu lực
17/11/2021

80388 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 166.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

80389 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CẢNG TOÀN THẮNG Còn hiệu lực
22/12/2021

80390 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 03/ 2022-CTZ/TA-PL Còn hiệu lực
17/01/2022

80391 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.02/PCBPL-BIO_BP A Còn hiệu lực
28/02/2022

80392 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.02/PCBPL-BIO_BP B1-2-3 Còn hiệu lực
28/02/2022

80393 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2335/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

80394 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 14.03/PCBPL_BP.PRO Còn hiệu lực
14/03/2022

80395 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 01/2022-KQPL Còn hiệu lực
21/03/2022

80396 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.03/PCBPL_A5P-B3BT-B2P Còn hiệu lực
23/03/2022

80397 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.03/PCBPL_3NV1-W3C-W70 Còn hiệu lực
23/03/2022

80398 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 120422/PL-TV/02 Còn hiệu lực
12/04/2022

80399 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 02/2022-KQPL Còn hiệu lực
16/04/2022

80400 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 03-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
11/05/2022