STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80401 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 22/2019/PL-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
04/11/2020

80402 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1986/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2021

80403 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 240/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Còn hiệu lực
06/12/2021

80404 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 29032022 Còn hiệu lực
29/03/2022

80405 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 050422/PLYT-TPC Còn hiệu lực
20/07/2022

80406 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 2707/2022/QDMED Còn hiệu lực
03/08/2022

80407 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
14/09/2022

80408 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181268-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

80409 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 1711/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2022

80410 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/150 Còn hiệu lực
19/11/2022

80411 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

80412 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 91B/2022/AN Còn hiệu lực
02/12/2022

80413 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023002PL/Getzbros Còn hiệu lực
06/03/2023

80414 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023001PL/Getzbros Còn hiệu lực
06/03/2023

80415 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ GanshonSpiroCout-Germany/ 29322 Còn hiệu lực
24/11/2023

80416 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 26/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
02/12/2023

80417 Máy đo chức năng hô hấp (Phế dung kế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 56 Còn hiệu lực
06/06/2023

80418 Máy đo chức năng hô hấp (phế dung kế) và phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL 0812/2023/VT Còn hiệu lực
09/12/2023

80419 Máy đo chức năng hô hấp (Spirometers) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181507 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

80420 Máy đo chức năng hô hấp cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023004PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023