STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80421 Phụ kiện máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 295 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
16/11/2019

80422 Phụ kiện máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 094-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

80423 Phụ kiện máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 097-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80424 Phụ kiện máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 107 Công ty TNHH Thiết bị y tế Anh Khôi Còn hiệu lực
16/03/2020

80425 Phụ kiện máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0624PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty tnhh thiết bị y tế DHT Còn hiệu lực
23/02/2021

80426 Phụ kiện máy thở, mê thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019015/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

80427 Phụ kiện máy trị liệu suy tĩnh mạch EndoPress 442 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN012a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

80428 Phụ kiện máy truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV013a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80429 Phụ kiện máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 120-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80430 Phụ kiện máy X quang: Tủ điều khiển phát tia X của máy X-quang kèm phụ kiện: - Bảng điều khiển - Cáp từ bảng điều khiển tới tủ phát tia X của máy X-Quang - Cáp từ tủ phát tia X của máy X-Quang tới workstation TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 16621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Bách Việt Còn hiệu lực
01/03/2021

80431 Phụ kiện máy đo áp lực động mạch vành TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

80432 Phụ kiện máy đo chức năng hô hấp - Bộ chuyển đổi đường khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 27/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/09/2022

80433 Phụ kiện máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 132-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

80434 Phụ kiện máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 104-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80435 Phụ kiện máy đo thính lực – Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 149-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Còn hiệu lực
18/08/2020

80436 Phụ kiện máy đo thính lực – Đầu dò DPOAE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 27/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
28/06/2019

80437 Phụ kiện máy đo thính lực – Đầu dò nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 27/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
28/06/2019

80438 Phụ kiện máy đo độ hội tụ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 138-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

80439 Phụ kiện máy đo độ hội tụ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 103-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80440 Phụ kiện miếng dán đo nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IPARAMED 010223/IP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023