STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80801 Máy đo huyết áp điện tử dùng bluetooth thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 652/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BHL VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2019

80802 Máy đo huyết áp điện tử EIKON TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 270/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
21/05/2020

80803 Máy đo huyết áp điện tử ERKA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 900/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
09/12/2019

80804 Máy đo huyết áp điện tử KACHI TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 563.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN Còn hiệu lực
19/11/2021

80805 Máy đo huyết áp điện tử Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 98/170000001/PCBPL-BYT (2017) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2020

80806 Máy đo huyết áp điện tử PERFEKT TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 564.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN Còn hiệu lực
19/11/2021

80807 Máy đo huyết áp điện tử tại bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

80808 Máy đo huyết áp điện tử tại cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

80809 Máy đo huyết áp điện tử tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2065/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
17/12/2020

80810 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
06/07/2020

80811 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-1100) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 05.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

80812 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-1100) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 05.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
06/07/2020

80813 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-1300) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 04.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

80814 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-9020) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 02.17/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
06/07/2020

80815 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HEM-907) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 33.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

80816 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (JPN2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

80817 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (JPN2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
06/07/2020

80818 Máy đo huyết áp, nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
06/01/2022

80819 Máy đo Huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG 03/SAKQPL-23CL Còn hiệu lực
15/08/2023

80820 Máy đo huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23005 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023