STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80801 Súng đưa dưỡng chất vào trong da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191366 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA Còn hiệu lực
22/11/2019

80802 Suprapubic catheter set TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 51/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
09/12/2020

80803 SUREFUSER+ Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 28/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/09/2019

80804 SUREFUSER+ PCA SET With Variable Flow Regulator Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động có PCA TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 28/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/09/2019

80805 Surgical Drape - Bộ khăn phẫu thuật TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 235-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
25/06/2019

80806 Surgical Face Mask (Ear-Friendly Mask) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/2312/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DU LỊCH BÁCH TÙNG Còn hiệu lực
31/12/2021

80807 Surgical Gown TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 345-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần giải pháp sức khỏe Vạn Khang Còn hiệu lực
02/11/2021

80808 Surgical Gown (Hooded Coverall) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 416-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

80809 Surgical Gown (Hooded Coverall) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 417-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

80810 Surgical Gown - Áo choàng phẫu thuật TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Còn hiệu lực
17/12/2021

80811 SYNTHETIC PREMIUM OIL - Dầu tra tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 350-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
04/02/2020

80812 Syphilis Ab Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 59PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
07/09/2019

80813 Syphilis Ab Rapid Test, Thương hiệu: Trueline™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 196 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

80814 Syphilis Card TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

80815 Syphilis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

80816 Syphilis Strip TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

80817 Syphilis Ultra Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

80818 Syringe filter bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

80819 Systemic Solution (400x) 10x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

80820 T Type Extension Tube 15cm TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ LA VANG Còn hiệu lực
21/02/2020