STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80801 Máy theo dõi chức năng não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1708/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM & DVKT TÂN LONG Còn hiệu lực
18/11/2020

80802 Máy theo dõi chức năng não của bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0222/DMED/BPL Còn hiệu lực
26/05/2022

80803 Máy theo dõi CO2 (Máy đo CO2), kèm các linh phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1914/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
04/01/2021

80804 Máy theo dõi CO2 cầm tay và đo bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

80805 Máy theo dõi COPD TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018732 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Còn hiệu lực
23/10/2019

80806 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-004-Masimo Còn hiệu lực
23/03/2023

80807 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-001-Masimo Đã thu hồi
22/03/2023

80808 Máy theo dõi gây mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-00010822/QRA Còn hiệu lực
10/01/2023

80809 Máy theo dõi hô hấp và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200732 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Draeger Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2020

80810 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 873/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

80811 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 873/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

80812 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2121/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

80813 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220919/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
19/09/2022

80814 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230224/PLB/NOR-NBP Còn hiệu lực
24/02/2023

80815 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 15/PLYV Còn hiệu lực
24/05/2023

80816 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL2-09082023-MDE Còn hiệu lực
11/08/2023

80817 Máy theo dõi huyết áp / Máy Holter huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 240129/PLB/NM-IEMMO Còn hiệu lực
29/01/2024

80818 Máy theo dõi huyết áp liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

80819 Máy theo dõi huyết áp liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL50 Còn hiệu lực
20/01/2022

80820 Máy theo dõi huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD 10042023/PCBPL-MEDIW Còn hiệu lực
10/04/2023