STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81441 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 0108/2023/HAMED Còn hiệu lực
09/08/2023

81442 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

81443 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

81444 Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190743 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Còn hiệu lực
10/02/2020

81445 Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm (Loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2019

81446 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 31/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
19/06/2019

81447 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 30/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
19/06/2019

81448 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 186/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
27/06/2019

81449 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 185/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
27/06/2019

81450 MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG BẰNG TIA X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH PHƯƠNG 01/2022/PLTTBYT-TP Còn hiệu lực
18/02/2022

81451 MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG BẰNG TIA X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P 20221605/3P/BPL Còn hiệu lực
12/12/2022

81452 Máy đo độ loãng xương bằng tia X quang (Loại toàn thân) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2019

81453 Máy đo độ loãng xương bằng tia X quang (Loại toàn thân) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 106/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2019

81454 Máy đo độ loãng xương bằng tia X quang (Loại để bàn) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2019

81455 Máy đo độ loãng xương kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 11/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
18/06/2019

81456 MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG SỬ DỤNG TIA X VÀ CÁC LINH PHỤ KIỆN, PHẦN MỀM KÈM THEO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P 20221605/3P/BPL Đã thu hồi
17/05/2022

81457 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

81458 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 115-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022

81459 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

81460 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022