STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81501 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23092310/.HSTL.CLA Còn hiệu lực
16/11/2023

81502 Máy đo đa ký giấc ngủ, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0038/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

81503 Máy đo đa ký giấc ngủ, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0038/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

81504 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Còn hiệu lực
05/08/2021

81505 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 91a/2022/AN Còn hiệu lực
02/12/2022

81506 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 2022072510/HSTL.CLA Còn hiệu lực
02/12/2022

81507 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023

81508 Máy đo đa ký hô hấp và linh kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/3110/MERAT-2020 Còn hiệu lực
08/07/2022

81509 Máy đo đa thông số (COHb, MetHb, rSO2, nhịp tim, SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/032 Đã thu hồi
18/03/2022

81510 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1745/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Đã thu hồi
18/08/2019

81511 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1742/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
18/08/2019

81512 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 794/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
31/07/2020

81513 máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 277/2018/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
20/10/2020

81514 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2146A/2021/180000028/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/10/2021

81515 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 49/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

81516 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
14/09/2022

81517 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 17CVPL.NATUS Đã thu hồi
31/10/2022

81518 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 18CVPL.NATUS Đã thu hồi
31/10/2022

81519 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 06/PLYV Còn hiệu lực
22/11/2022

81520 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 84b/PL-VQ Còn hiệu lực
23/11/2022