STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81521 Máy đo tích hợp xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2179/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

81522 Máy đo tích hợp xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 07/2023NP Còn hiệu lực
13/07/2023

81523 Máy Đo Tiêu Hao Năng Lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 913/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Còn hiệu lực
29/07/2020

81524 Máy đo tim thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1923 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

81525 Máy đo tim thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân Còn hiệu lực
11/02/2020

81526 Máy Đo Tim Thai Doppler Sản Khoa Cầm Tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

81527 Máy đo tốc độ máu lắng tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181366 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN Còn hiệu lực
10/11/2020

81528 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 63/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

81529 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 33/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

81530 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 124/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
02/04/2020

81531 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 07-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

81532 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 25/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
31/03/2021

81533 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 01B/22/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
14/03/2022

81534 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 140820201-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

81535 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190662.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/09/2019

81536 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-149/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/02/2020

81537 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-816/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
03/01/2020

81538 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-817/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
03/01/2020

81539 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-825/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/01/2020

81540 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 27/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019