STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81561 Sản phẩm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH Sản phẩm vệ sinh mũi CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
07/07/2021

81562 Sản phẩm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0710PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
12/07/2021

81563 SẢN PHẨM VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0727PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
10/08/2021

81564 Sản phẩm xịt họng thảo dược SEKI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 292/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3N PHARMA Còn hiệu lực
21/05/2020

81565 Sản phẩm xịt mũi Xoang Bách Thảo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 05.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
11/11/2019

81566 Sản phẩm điều hòa nhu động ruột TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2956 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Delta Còn hiệu lực
02/12/2019

81567 Sản phẩm điều hòa nhu động ruột TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3545-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN Còn hiệu lực
22/03/2021

81568 Sản phẩm điều trị tiêu chảy cấp và mãn tính TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 70/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Provix Việt Nam Còn hiệu lực
12/04/2021

81569 Săng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

81570 Săng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

81571 Săng Mổ ( Khăn Phẫu Thuật ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 167/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
04/03/2021

81572 Săng mổ (Khăn phẫu thuật) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 51/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

81573 Săng mỗ các kích thước loại có lỗ, không lỗ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1593/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
19/11/2020

81574 Sanicleaner instruments P TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 120123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

81575 Sanicleaner Instruments W TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011122/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

81576 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81577 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81578 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

81579 Sanitizer Instruments E TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

81580 Sanitizer Instruments G TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 050722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022