STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81681 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Pyrrolidonyl-b-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 266/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

81682 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 124/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

81683 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 184/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

81684 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

81685 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 130/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/08/2021

81686 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2022/NP-PL Còn hiệu lực
22/08/2022

81687 Thuốc thử chỉ thị oxidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210731 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

81688 Thuốc thử chỉ thị PYR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

81689 Thuốc thử chỉ thị Tryptophan Deaminase (TDA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 127/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

81690 Thuốc thử chỉ thị β-Naphthylamine trong xét nghiệm Pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 183/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

81691 Thuốc thử cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3532 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
18/11/2020

81692 Thuốc thử cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2545 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/06/2019

81693 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-280122 Đã thu hồi
08/02/2022

81694 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-260122 Đã thu hồi
18/02/2022

81695 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILL-003-080422 Còn hiệu lực
09/04/2022

81696 Thuốc thử Collagen xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-170/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

81697 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2552 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
14/06/2019

81698 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2553 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật y tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
14/06/2019

81699 Thuốc thử dùng cho máy phân tích Huyết Học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181595 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
16/07/2019

81700 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3102 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
16/07/2019