STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81681 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp thể nặng (SCID) ở trẻ sơ sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-043/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
28/12/2021

81682 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp thể nặng (SCID) ở trẻ sơ sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-015/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

81683 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc trước sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-015/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
05/03/2020

81684 Máy đọc huỳnh quang-Sàng lọc trước sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-017/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

81685 Máy đọc kết quả phân tích nhóm máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-092/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

81686 Máy đọc kết quả phát hiện vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210614-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/08/2021

81687 Máy đọc kết quả và máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 21HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
31/07/2019

81688 Máy đọc kết quả xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-095-2022 Còn hiệu lực
06/01/2023

81689 Máy đọc kết quả xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 15PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/07/2023

81690 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2927 PL Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Medaz Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

81691 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 0224PL/MEDAZ-PROTEOMETECH/2022 Còn hiệu lực
25/02/2022

81692 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng – tự miễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 04/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
22/11/2023

81693 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-19/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019

81694 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-48/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
18/02/2020

81695 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-49/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
18/02/2020

81696 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 56/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
04/01/2020

81697 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 112/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/02/2020

81698 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 206/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

81699 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 200/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

81700 Máy đọc kết quả xét nghiệm nhóm máu bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-257/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022