STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82101 Ống thông đường tiểu foley 2 nhánh các số. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 61/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
18/06/2021

82102 Ống thông đường tiểu foley 3 nhánh các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

82103 Ống thông đường tiều foley 3 nhánh các số. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

82104 Ống thông đường tiểu foley 3 nhánh các số. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 61/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
18/06/2021

82105 Ống thông đường tiều foley 3 nhánh các số. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 46/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
16/12/2021

82106 Ống thông đường tiểu hai nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 025-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
23/09/2019

82107 Ống thông đường tiểu hai nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 025-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
23/09/2019

82108 Ống thông đường tiểu hai nhánh (Foley Catheter 2 way) (sử dụng trong thời gian ngắn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 012-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
23/09/2019

82109 Ống thông đường tiêu hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 38/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
02/03/2020

82110 Ống thông đường tiêu hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 33/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

82111 Ống thông đường tiểu một nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 025-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
23/09/2019

82112 Ống thông đường tiểu một/hai nhánh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

82113 Ống thông(Vi ống thông) can thiệp tim mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1966PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

82114 Ống thông(Vi ống thông) can thiệp tim mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1967PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

82115 Ống thông, dây dẫn can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN006/170000073/ PCBPL-BYT (ống thông) CÔNG TY TNHH TM DV KT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/12/2019

82116 Ống thông, dây dẫn chẩn đoán tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0221 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/03/2021

82117 Ống thông, ống dẫn lưu ổ bụng / Drainage catheter, abdominal drainage catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 12.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

82118 Ống thông/Troca TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 003-2022/PL-ART Còn hiệu lực
20/07/2022

82119 Ống thu giảm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1668/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2019

82120 Ống thu mẫu máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 61/QIA-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
01/04/2020