STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82141 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0007 Còn hiệu lực
07/03/2022

82142 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2388/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

82143 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0205/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
22/07/2021

82144 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dùng cho điện cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 53C.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
07/10/2022

82145 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dùng cho điện cực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 55A.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
07/10/2022

82146 Thuốc thử xét nghiệm định lượng enzyme amylase tụy TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0020 Còn hiệu lực
23/03/2022

82147 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Epinephrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 252 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

82148 Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1550/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2021

82149 Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3282/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

82150 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2956/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022

82151 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2966/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

82152 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

82153 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 91/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

82154 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3177/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

82155 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3183/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2022

82156 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1807/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

82157 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (sắt) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0028 Còn hiệu lực
25/03/2022

82158 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 262 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/04/2021

82159 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0003 Còn hiệu lực
05/03/2022

82160 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2863/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022