STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82141 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1187/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA- CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/10/2020

82142 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 601/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
06/05/2021

82143 Miếng dán giảm đau thảo dược chỉ thống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2099/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tất Thành Còn hiệu lực
26/01/2021

82144 Miếng dán giảm đau thảo dược Herbalife TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 393/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Công Nghệ Và Thảo Dược EUE Australia – Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/06/2020

82145 Miếng dán giảm đau TIKA-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82146 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU VAI GÁY META TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 03/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

82147 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP HOÀNG HƯỜNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CAVIPHA 01/2022/CAVIPHA/BPL-TTBYT Còn hiệu lực
29/07/2023

82148 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP META TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 04/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

82149 Miếng dán giảm đau xương khớp thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0732PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Còn hiệu lực
26/08/2021

82150 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU/ PAIN RELIEVING PATCH TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 85/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
23/10/2019

82151 Miếng dán giảm đau/Miếng dán lạnh thảo dược giảm đau ECOSIP cool TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 0122/PLTBYT-TA Còn hiệu lực
26/04/2023

82152 Miếng dán giảm đau/Pain Relief patch TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 849/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

82153 Miếng dán giảm đau/Pain Relief patch TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 12/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

82154 Miếng dán GIAMDAU Nhất Nhất TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-8S PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

82155 Miếng dán giữ kim an toàn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 02/KQPL-BT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

82156 Miếng dán giữ kim an toàn POLYFILM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Số: 03PL-BT/200000033/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
19/11/2021

82157 Miếng dán giữ nhiệt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 162.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2021

82158 Miếng dán hạ nhiệt không tẩm thuốc, có lớp gel lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 412/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

82159 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

82160 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 14/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019