STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82141 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 657/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

82142 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1072/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

82143 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1073/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

82144 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 180/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/11/2022

82145 Ống thông định cỡ Centimeter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

82146 Ống thông đo áp lực tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0543PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
08/12/2020

82147 Ống thông đo cung lượng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 114/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/06/2019

82148 Ống thông động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-069/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/05/2022

82149 Ống thông động mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/240423/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023

82150 Ống thông động mạch chủ, tĩnh mạch dùng trong phẫu thuật tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018616 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
23/10/2019

82151 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 161/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

82152 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/02/2020

82153 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1121/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/10/2020

82154 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/172 Còn hiệu lực
02/11/2022

82155 Ống thông động mạch, tĩnh mạch cho kỹ thuật tim phổi nhân tạo trong hồi sức cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 151.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

82156 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 187/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Đã thu hồi
26/06/2019

82157 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 187/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Đã thu hồi
26/06/2019

82158 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 228/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
27/06/2019

82159 Ống thông đường hầm sử dụng trong lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2055-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
02/06/2021

82160 Ống thông đường hầm sử dụng trong lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG 23022023-VT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023