STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82161 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 366/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
31/10/2019

82162 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 249/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG, Còn hiệu lực
17/03/2020

82163 Miếng dán điện cực tím TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07-LB/BPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
07/04/2020

82164 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3378 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại Phúc Phú Cường Còn hiệu lực
11/09/2020

82165 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2066/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
25/01/2021

82166 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP KT_22006 Còn hiệu lực
30/06/2022

82167 Miếng Dán Điện Cực Tim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0012-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

82168 Miếng dán điện cực tim các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1803-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020

82169 Miếng dán điện cực tim ECG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 1023DC-CONMED/ECG-CBPL Còn hiệu lực
06/11/2023

82170 Miếng dán điện cực tim H92SG ECGEL PRST FOAM 57*34MM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 104/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

82171 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

82172 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

82173 Miếng dán điện cực VivaLNK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1861/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/12/2020

82174 Miếng dán điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 29/2021/180000013/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
17/04/2021

82175 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82176 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82177 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82178 Miếng dán định vị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0266/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
05/01/2023

82179 Miếng dán đo nhiệt độ và phụ kiện - Fever Scout™ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ IPARAMED Còn hiệu lực
09/11/2021

82180 Miếng dán đo nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IPARAMED 010223/IP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023