STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82441 MINI VÍT CHỈNH NHA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 022023PL/MC Còn hiệu lực
28/03/2023

82442 MINICOOL TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 190-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
25/06/2019

82443 Minimal Invasive Carbide TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

82444 Minvitro Sticky Mat TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA025a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

82445 MIS - Gói phần mềm xử lý hình ảnh y tế và thiết kế bằng công nghệ 3D,MIS - Gói phần mềm xử lý hình ảnh y tế và thiết kế bằng công nghệ 3D TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4099-4 PL-TTDV Còn hiệu lực
27/01/2022

82446 Mission HDL High Density Lipoprotein Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82447 Mission® 3-1 Lipid Panel Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82448 Mission® CHOL Total Cholesterol Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82449 Mission® Cholesterol Control Solution. Dung dịch chứng dùng cho máy Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82450 Mission® Cholesterol Monitoring. Máy đo Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82451 Mission® Liquid Urine Control. Dung dịch chứng dùng cho máy phân tích nước tiểu. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 48PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82452 Mission® Plus. Máy đo huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 49PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82453 Mission® TRIG Triglycerides Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82454 Mission® Ultra Total Cholesterol Test. Que thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82455 Mission® Urinalysis Reagent Strips. Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 48PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82456 Mission® Urine Analyzer. Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 48PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82457 Mixer Gun TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

82458 MNC Extraction Easy Kit TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

82459 Mỡ bôi trơn mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 06-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
30/07/2021

82460 Mỡ bôi trơn mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 08-2022/PL-TV Còn hiệu lực
20/05/2022