STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82461 Miếng dán điện cực cho hệ thống điều trị rối loạn nhịp tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-326-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/12/2021

82462 Miếng dán điện cực dùng cho máy theo dõi nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210956-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/01/2022

82463 Miếng dán điện cực ECG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00146/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEMS Còn hiệu lực
24/09/2021

82464 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 366/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
31/10/2019

82465 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 249/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG, Còn hiệu lực
17/03/2020

82466 Miếng dán điện cực tím TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07-LB/BPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
07/04/2020

82467 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3378 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại Phúc Phú Cường Còn hiệu lực
11/09/2020

82468 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2066/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
25/01/2021

82469 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP KT_22006 Còn hiệu lực
30/06/2022

82470 Miếng Dán Điện Cực Tim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0012-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

82471 Miếng dán điện cực tim các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1803-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020

82472 Miếng dán điện cực tim ECG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 1023DC-CONMED/ECG-CBPL Còn hiệu lực
06/11/2023

82473 Miếng dán điện cực tim H92SG ECGEL PRST FOAM 57*34MM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 104/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

82474 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

82475 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

82476 Miếng dán điện cực VivaLNK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1861/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/12/2020

82477 Miếng dán điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 29/2021/180000013/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
17/04/2021

82478 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82479 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82480 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020