STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82601 Súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181660 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Còn hiệu lực
23/04/2021

82602 SÚC MIỆNG PV TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

82603 SULFOLYSER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 037/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

82604 Súng bắn Silicone lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210256 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/04/2021

82605 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 677/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
29/06/2020

82606 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 664/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
29/06/2020

82607 Súng bắn xi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 161/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
05/03/2021

82608 Súng bắn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190228.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019

82609 Súng bơm áp lực đẩy xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/461 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

82610 Súng bơm Thủy tinh thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20180041 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

82611 Súng bơm thủy tinh thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181913 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG Còn hiệu lực
15/11/2021

82612 Súng bơm xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 819- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Ninh Còn hiệu lực
21/02/2021

82613 Súng bơm xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 13.2022/PALAMIX Còn hiệu lực
23/02/2022

82614 Súng bơm xi măng (không Trocal) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 20/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Và Sản Xuất Việt Tường Còn hiệu lực
02/06/2019

82615 Súng bơm xi măng PALAMIX TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 417PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
11/02/2020

82616 Súng bơm xi măng sinh học kèm dụng cụ đưa xi măng vào thân đốt - KYPHON® Cement Delivery System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 126/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

82617 Súng phun bột lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1762/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
30/10/2020

82618 Súng phun bột lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 198/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
25/02/2021

82619 Súng rửa dụng cụ (Air/water spray gun) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018071 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
20/12/2019

82620 Súng sinh thiết mô mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211009-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ IPS Còn hiệu lực
06/01/2022