STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82841 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021464/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
13/10/2021

82842 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-371-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/11/2021

82843 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/579 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

82844 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/01/05 Còn hiệu lực
10/02/2022

82845 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-57/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

82846 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/10/217 Còn hiệu lực
01/12/2022

82847 Tấm điện cực trung tính (sử dụng một lần) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED 07.23/PLTTB.VMED Còn hiệu lực
08/03/2023

82848 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00145/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEMS Còn hiệu lực
24/09/2021

82849 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021620/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
10/12/2021

82850 Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 001-BPL/OBS/GDM Còn hiệu lực
04/08/2022

82851 Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy đốt điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 249/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG, Còn hiệu lực
17/03/2020

82852 Tấm điện cực trung tính silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LE MED VIỆT NAM 03/PL-2022 Còn hiệu lực
04/05/2022

82853 Tấm điện cực trung tính silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LE MED VIỆT NAM 05/PL/2022 Còn hiệu lực
04/05/2022

82854 Tấm điện cực trung tính sử dụng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 7002021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2023

82855 Tấm đo năng lượng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021489/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
11/10/2021

82856 Tấm đo nhiệt độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021489/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
11/10/2021

82857 Tấm đỡ và kẹp giữ tấm đỡ bộ dẫn truyền cảm ứng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018017 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Huệ Còn hiệu lực
21/12/2019

82858 Tấm đỡ và kẹp giữ tấm đỡ bộ dẫn truyền cảm ứng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018017 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

82859 TAMARACID LIQUID TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 306/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Còn hiệu lực
05/07/2021

82860 TAMARACID liquid TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 93/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Do Ha Còn hiệu lực
07/07/2021