STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83081 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 39/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/02/2020

83082 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 136/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/10/2020

83083 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 143/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
25/11/2020

83084 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 178/Carestream-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
28/04/2021

83085 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 192/Carestream-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/06/2021

83086 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 192/Carestream-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/06/2021

83087 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-Quang tuyến vú và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 18/2022/PLTTBYT-ATC Còn hiệu lực
22/08/2022

83088 Tấm cảm biến nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 880/21/170000116 Đã thu hồi
08/04/2022

83089 Tấm cảm biến nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 882/21/170000116 Còn hiệu lực
08/04/2022

83090 Tấm cảm biến nhận ảnh X quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
10/08/2021

83091 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1769/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
02/09/2019

83092 Tấm cảm biến nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220824/TT-PL Còn hiệu lực
24/08/2022

83093 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED0818/(1) CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

83094 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0511/CV Còn hiệu lực
21/03/2023

83095 Tấm cảm biến phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 243/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

83096 Tấm cảm biến phẳng cố định 17” x 17” (Dùng trên hệ thống X-quang chẩn đoán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 233/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

83097 Tấm cảm biến phẳng dùng cho máy X-quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0342021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ VINASE Còn hiệu lực
18/02/2021

83098 Tấm Cảm Biến Phẳng Số Hoá X-Quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1902/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
18/11/2021

83099 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 01/tTT/2023 Còn hiệu lực
27/02/2023

83100 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019