STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83141 Tất bảo vệ cẳng chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

83142 Tất bảo vệ gân Achilles TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

83143 Tất bảo vệ gân Achilles và cẳng chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

83144 Tất bảo vệ mắt cá chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

83145 Tất gel làm mềm gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

83146 Tất giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 180/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
15/03/2021

83147 Tất lót TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 353/20/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

83148 Tất lót Stockinette TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1948CL4/7/18 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

83149 Tất đàn hồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 868 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
06/12/2019

83150 Tất đàn hồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1073/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HSC39 Còn hiệu lực
21/12/2019

83151 Tất, vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200231 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/04/2020

83152 Tau dao chính xác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0002-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/04/2021

83153 Tay áo chì TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 20.22/KQPL/VK2022 Đã thu hồi
21/11/2022

83154 Tay banh vết mổ có đèn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/217 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

83155 Tay bào da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 760/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2020

83156 Tay bào da dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 809 /170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

83157 Tay bào da dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 809/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

83158 Tay bào da phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 159/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
26/10/2022

83159 Tay bào xoang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0420 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/05/2020

83160 Tay bắt tô vít tái sử dụng trong mổ thay khớp háng (Ratcheting handle) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 52/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
09/07/2021