STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83361 Thòng lọng cắt polyp dung trong nội soi đường tiêu hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 566/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TBYT ĐÔNG PHƯƠNG Còn hiệu lực
30/06/2020

83362 Thòng lọng cắt polyp niêm mạc qua nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0168-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2022

83363 Thòng lọng cắt polyp sử dụng một lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0710/MERAT-2019 Công ty cổ phần Kỹ thuật Minh Long Còn hiệu lực
07/10/2019

83364 Thòng lọng cắt Polyp sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/09/2022

83365 Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.03/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
04/01/2021

83366 Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.07/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

83367 Thòng lọng cắt đốt (lọng cắt bằng xung điện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 331/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

83368 Thòng lọng cắt đốt (lọng cắt bằng xung điện) dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 388/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

83369 Thòng lọng cắt đốt, hình oval TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 491/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

83370 Thòng lọng lấy dị vật nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

83371 Thòng lọng lấy di vật nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0055/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
24/10/2019

83372 Thòng lọng lấy lưới lọc tĩnh mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0081/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

83373 Thông màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1709/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medicent Còn hiệu lực
07/08/2019

83374 Thông màng phổi bằng silicon TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 664/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
17/01/2020

83375 Thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 018 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
12/07/2019

83376 Thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 024 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
18/07/2019

83377 Thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 018 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
19/07/2019

83378 Thông niệu quản các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-035/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

83379 Thông niệu quản trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-070/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

83380 Thông tiểu 2 nhánh cao su thiên nhiên phủ silicon, bóng 30ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-029/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019