STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83501 Môi trường sử dụng trong các quy trình hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1302/2023/PL-TA Còn hiệu lực
04/07/2023

83502 Môi trường Vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1692/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
23/08/2021

83503 Môi trường Vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2153/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
07/10/2021

83504 Môi trường Vận chuyển (Media Transport Systems) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1002/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
08/09/2020

83505 Mold (Khuôn răng nhân tạo và dụng cụ hỗ trợ đi kèm bảo vệ răng nhân tạo) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ICT VINA Còn hiệu lực
27/05/2020

83506 Mold (Khuôn răng nhân tạo và dụng cụ hỗ trợ đi kèm bảo vệ răng nhân tạo) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 121.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ICT VINA Còn hiệu lực
28/05/2020

83507 Monitor kiểm tra sức khỏe đa thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00258/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
03/10/2021

83508 Monitor kiểm tra sức khỏe đa thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0258/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
06/09/2021

83509 Monitor kiểm tra tại chỗ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 012.2023/PLTTBYT-IDICS Còn hiệu lực
31/07/2023

83510 Monitor sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 16/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
27/06/2019

83511 Monitor sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 252/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
25/05/2020

83512 Monitor Sản Khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

83513 Monitor sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Đã thu hồi
30/11/2021

83514 Monitor sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 892211CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Đã thu hồi
02/12/2021

83515 Monitor sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Đã thu hồi
02/12/2021

83516 Monitor sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Còn hiệu lực
03/12/2021

83517 Monitor sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1001521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Còn hiệu lực
11/12/2021

83518 Monitor sản khoa hai chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 04/170000072/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
19/10/2020

83519 Monitor sản khoa song thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 1812.18/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

83520 Monitor sản khoa và các linh phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1714/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Còn hiệu lực
13/11/2020